8020 NW 154th Street

Miami Lakes, FL 33016

305-828-7952